OUR TEAM 2019

CO-PRESIDENTS

Elisa Mansur

Pedro Farias

João Abreu

Victoria Almeida

TEAM

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon

© 2019 BRAZIL CONFERENCE AT HARVARD & MIT